• Al meer dan 40 jaar
    voedingsadvies ten dienste van landbouwers.

  • Studiebureau in veevoeder.

  • Vitaminesupplementen voor runderen.
Wie zijn wij ?
Matières premières Welkom
op onze site
Activiteitensector Sinds meer dan 45 jaar is ons bedrijf actief in de Belgische veeteeltsector.
Het jarenlange voedingsadvies aan onze klantenin de veeteelt heeft bijgedragen tot het ontwerp van nieuwe en steeds kwaliteitsvollere producten.
Naast de verkoop van deze producten bieden wij veetelers ook een volledige gespecialiseerde omkadering van hun voedersysteem.
Dit gebeurt onder meer door het verlenen van verkoopadvies aangaande geconcentreerde supplementen, hun samenstelling en distributievoorwaarden aangepast aan elke diersoort.
Als aanvulling op deze activiteit zijn wij ook partner en leverancier op het vlak van voorgemengd kunstmelkvoeder en geconcentreerd veevoeder.
Onze flexibele en familiale bedrijfsstructuur laat ons toe veevoeder op maat samen te stellen vanaf 150 kg.